Sandra Dahlén

Utbildare, konsult och skribent i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet

Sandra Dahlhén, Foto: Saga Berlin
Foto: Saga Berlin (beskuren)

Välkommen!

Jag har arbetat i över 20 år med frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet. Numera anlitas jag som frilansande utbildare, konsult och skribent över hela landet.

Mina uppdragsgivare är myndigheter, kommuner, ideella organisationer, högskolor, skolor och olika medier. Jag har tidigare arbetat på RFSU, läst bland annat genusvetenskap och diskrimineringsrätt samt skrivit böckerna Sex med mera, Hetero och Hallongrottan.

Under 2020 har självklart verksamheten gått ner en del i omfattning. Det tog ett tag innan flera verksamheter, som befann sig i kris, hade utrymme och var beredda att ställa om från fysiska till digitala möten. En stor uppdragsgivare har fortfarande utbildningsstopp på grund pandemin. Trots detta har jag ändå haft en hel del uppdrag under året. Jag har påbörjat hbtq-diplomeringar för BUP-personal via Region Stockholm och fortsatt att hålla utbildningar på uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholm stad om normkritiska perspektiv på våld i nära relationer. Jag har medverkat i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors nationalla Rätt att veta-konferens - en fördjupning med fokus på att samtala med unga nyanlända om kropp, sexualitet och relationer. Jag har även bland annat mött personal inom kultur och fritid i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i utbildningar om normkritik, samt inlett de nationella årliga Skolkuratorsdagarna - i år med tema "Normkritiskt värdegrundsarbete med fokus på machokultur, våld och porr." Året slutade bra med inledandet av ett samarbete med folkhögskolorna i Västerbotten som kommer att fortsätta till våren 2021 på tema sexualundervisning och tema likabehandling. Mitt samarbete med konsultnätverket Inclusion Academi har också fortgått och bland annat resulterat i uppdrag för Göteborgss stad på tema sexuella trakasserier, aktiva åtgärder och fördjupning i normkritik. Självklart har jag även träffat en del skolelever, såsom mellanstadieelever i Rinkeby och fått föreläsa för bland annat gymnasieelever i Gävle och Botkyrka om sexualitet, kärlek och normer.

Aktuellt