Sandra Dahlén

Utbildare, konsult och skribent i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet

Föreläsningar

En del föreläsningar och kurser återkommer och behöver bara anpassas lite grand till den gruppen jag möter. Andra föreläsningar skräddarsys tillsammans med uppdragsgivaren.

Föreläsningar kan hållas i både stora grupper och i mindre grupper. I mindre grupper arbetar jag alltid med dialog och möjlighet för gruppdeltagare att själva vara aktiva.

Jag håller i föreläsningar från en timme upp till heldagar och därmed mer omfattande utbildningar, samt återkommande fördjupningstillfällen.