Föreläsningar

En del föreläsningar och kurser återkommer och behöver bara anpassas lite grand till den gruppen jag möter. Andra föreläsningar skräddarsys tillsammans med uppdragsgivaren.

Föreläsning med Sandra Dahlén

Föreläsningar kan hållas i både stora grupper och i mindre grupper. I mindre grupper arbetar jag alltid med dialog och möjlighet för gruppdeltagare att själva vara aktiva.

Jag håller i föreläsningar från en timme upp till heldagar och därmed mer omfattande utbildningar, samt återkommande fördjupningstillfällen.

Härligt avslappnad! Mänsklig. Hög igennkänningsfaktor. Humor! Kunnig och påläst. Självdistansen var inspirerande.

Läkarstudent på Kärleksakutens utbildning för sexualupplysare

Roligt, spännande, intresseväckande, bra reflektionsfrågor. Jag uppskattar att Sandra inte skrev någon "på näsan", utan agerade mer som ögonöppnare. Bra!

Chef i Stockholms stad