Sandra Dahlén

Utbildare, konsult och skribent i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och sexualitet

Om Sandra Dahlén

Jag har arbetat i över 20 år med frågor som rör genus, jämlikhet, sexualitet och normer. Den här banan började 1995 då jag studerade på universitetet och fick höra talas om sommarjobbet att dela ut kondomer i solen.

Jag tyckte det lät suveränt och anmälde mig till RFSUs informatörsutbildning. Väl där förstod jag att det inte bara handlade om kondomer eller lata dagar i solen utan att sexualitet handlade om politik, kropp, rättigheter, makt. Som statsvetarstuderande blev jag helt hänförd. Det året tog jag varje tillfälle i akt att arbeta som informatör i skolor på uppdrag av RFSU Stockholm. 1997 blev jag anställd där för att arbeta särskilt med sexualupplysning i "invandrartäta områden i Stockholm", som man uttryckte det. Jag blev kvar på RFSU Stockholm till och med 2002. Jag var drivande i uppbyggandet av en informatörsverksamhet som arbetsledare, utbildare, metodutvecklare och handledare. Under åren träffade jag tusentals unga i skolor.

1998 var jag under en kort period tjänstledig för att medverka som konsult i JämO:s projekt Våga bryta mönstret. Det var det första kända jämställdhetsprojektet riktat mot skolan. Vi träffade/utbildade både elever och all skolpersonal i två skolor. Under detta arbete lades grunden för mina kunskaper om diskriminering, likabehandling och sexuella trakasserier.

Även 2001 var jag tjänstledig – då för att skriva boken Sex med mera. Den blev banbrytande som Sveriges första feministiska och normkritiska sexualupplysningsbok riktad till unga. (inget liknande hade dock heller skrivits för vuxna).

Under slutet av 90-talet och början av 00-talet var vi några aktivister inom RFSU som började diskutera, formulera och kräva en sexualupplysning med genusperspektiv. I och med detta började vi även att formulera en normkritisk sexualupplysning – långt innan uttrycket fanns i Sverige. Det normkritiska perspektivet har jag på olika sätt haft med mig och utvecklat. 2006 kom jag ut med den första boken om heteronormativitet i Sverige, skriven utanför universitetsvärlden, boken Hetero. Under denna period fick jag i uppdrag av Forum för levande historia att, tillsammans med RFSL Ungdom, skapa ett metodmaterial för att arbeta mot heteronormativitet. Materialet skulle ha en intersektionell grund och här började vi att allt mer formulera normkritisk pedagogik. Resultatet blev Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.

När Allt om jämställdhet bad mig att producera en skrift om intersektionalitet kändes det för mig som en naturlig utveckling. Jag hade redan på olika sätt arbetat med ett intersektionellt perspektiv, både i skrift och i mina föreläsningar. Resultatet blev Krokben eller utsträckta händer, intersektionella perspektiv på makt – en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete.

Sedan 2003 har jag frilansat som utbildare, skribent och konsult. Jag samarbetar med myndigheter, kommuner, högskolor, skolor och ideella organisationer. Jag träffar utbildare, elever, allmänhet och anställda inom olika verksamheter. Jag gör kortare föreläsningar men träffar även personalgrupper flera gånger för processledning/fördjupning av frågor som rör genus/jämställdhet, sexualupplysning, normkritik och likabehandling. Som utbildare har jag med åren allt mer kommit att vässa mina kunskaper i processledning. Jag har även fått möjligheten att medverka i radio (under flera år bland annat i programmet P3 Star) och tv (bland annat i programmen Tiger och Sex med Victor) samt göra utbildningsuppdrag internationellt rörande genus och SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Jag är även en av grundarna till Bindprojektet tillsammans med gräsrotsorganisationen NSKK, i en landsbygdsregion utanför Kalkutta i Indien.